21

września

2018

Konstytucja dla Nauki – krok w kierunku uniwersytetów przyszłości

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była okazją do rozmowy środowiska akademickiego m.in. o kierunkach…

Czytaj więcej

20

września

2018

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych

Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej –…

Czytaj więcej

17

września

2018

Projekt nowego algorytmu napisany ze środowiskiem akademickim – od dzisiaj w konsultacjach

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia –…

Czytaj więcej

07

września

2018

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki w całej Polsce – pierwszy etap wdrażania

Zmiany czekające doktorantów, współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci na rynku pracy, a także wsparcie czasopism naukowych –…

Czytaj więcej

05

września

2018

Spotkania informacyjne z ekspertami MNiSW – jak wdrożyć przepisy Konstytucji dla Nauki w swojej uczelni

Konstytucja dla Nauki zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Poszczególne przepisy będą jednak wchodziły…

Czytaj więcej

04

września

2018

Astronomia – nowy podział dyscyplin bez negatywnego wpływu na badania

Projekt rozporządzenia, w którym astronomia włączona została do nauk fizycznych, nie wpłynie negatywnie na badania w tej dyscyplinie, jej finansowanie ze środków publicznych,…

Czytaj więcej

24

sierpnia

2018

Konstytucja dla Nauki zapewnia ochronę praw studentów

Gwarancja bezpłatnych studiów, realna ochrona interesów studentów i podniesienie jakości kształcenia studentów – to najważniejsze rozwiązania, jakie…

Czytaj więcej