Prawo
o szkolnictwie
wyższym
i nauce

Dowiedz się więcej

Doskonalimy Polską Naukę

 • nowy model skutecznego zarządzania uczelniami,
 • zwiększenie finansów na naukę i szkolnictwo wyższe,
 • zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • zmiana modelu kształcenia doktorów,
 • nowe ścieżki kariery akademickiej,
 • łączenie potencjału dyscyplin naukowych.

Zobacz więcej

1.10.2018 r.
wejście w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Harmonogram konsultacji

Planowane
konsultacje

2018

PODPIS PREZYDENTA RP

Podpis Prezydenta RP

 

Obecne
konsultacje

2018

ETAP PARLAMENTARNY

Prace w Sejmie i Senacie RP

 

Zakończone
konsultacje

LUTY - KWIECIEŃ 2018

Prace w Radzie Ministrów

styczeń 2018

Podsumowanie etapu konsultacji

wrzesień-grudzień 2017

konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe

Konsultowanie projektu założeń i przyjmowanie opinii, uwag i stanowisk

wrzesień 2017

KONFERENCJA NKN W KRAKOWIE

Projekt Konstytucji Dla Nauki

czerwiec 2017

KONFERENCJA NKN w Warszawie

Zarządzanie uczelniami

maj 2017

KONFERENCJA NKN w Łodzi

Finansowanie

kwiecień

KONFERENCJA NKN w Gdańsku

Modele uczelni

marzec 2017

KONFERENCJA NKN w Lublinie

Doskonałość edukacji akademickiej

marzec 2017

Prezentacja konkursowych założeń ustawy

luty 2017

KONFERENCJA NKN w Poznaniu

Doskonałość naukowa

 

Dla doktorantów i młodych naukowców

 • nowy model kształcenia przyszłych elit naukowych,
 • powszechny system stypendialny dla doktorantów,
 • dwie zasadnicze ścieżki uzyskania doktoratu,
 • likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich,
 • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
 • zwiększenie jakości kształcenia doktorskiego.

 

Dla studentów

 • zachowana zasada bezpłatności studiów,
 • stabilny system stypendialny,
 • skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studentów,
 • interdyscyplinarne programy kształcenia,
 • podwyższenie jakości kształcenia oraz wartości dyplomów,
 • promocja studiów dualnych i kształcenia praktycznego.

 

Dla kadry akademickiej i pracowników

 • utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej,
 • nowy model skutecznego zarządzania uczelnią,
 • nowa ścieżka kariery dydaktycznej,
 • jakość badań i publikacji ważniejsza od ich liczby,
 • gwarancja praw pracowniczych,
 • promocja międzyobszarowości badań naukowych.

 

574
dni od rozpoczęcia prac nad Konstytucją dla Nauki do ogłoszenia pierwszego projektu ustawy
125
dni dalszych prac: konsultacje społeczne, uzgodnienia międzyresortowe i dyskusje
~7tys.
osób zaangażowanych
w opracowanie założeń reformy, biorących udział
w szerokich konsultacjach
~5500
uczestników 9 konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich
w całej Polsce

Aktualności

06

sierpnia

2018

Informacja o programie WSPARCIE DLA CZASOPISM

W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „wsparcie dla czasopism naukowych” zwłaszcza w zakresie podmiotów uprawnionych do udziału w programie informujemy, że: Celem programu…

Czytaj więcej